Управления за помпи

HVAC
Вентилации

Инвертори за асансьори

Инвертори за обща употреба

OPTIDRIVE™

Енергийно ефективни честотни устройства

Прецизно и надеждно управление на мотори

Сектори на приложение

С богатия си опит в сферата на автоматизацията Invertek Drives обхваща множество индустрии

УПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОМПИ

Помпени станции, производство, пречиствателни станции, автомобилни паркинги и автомивки.

HVAC ВЕНТИЛАЦИИ

Летища, болници, хотели, жилищни сгради, търговски центрове, конферентни центрове, кухни, училища, лаборатории.

ИНВЕРТОРИ ЗА АСАНСЬОРИ

Редукторни и безредукторни асансьорни управления.

ИНВЕРТОРИ ЗА ОБЩА УПОТРЕБА

Миннодобивна промишленост, металообработване, производство на храни, производство на пластмаси, текстилна промишленост, земеделие.

OPTIDRIVE E3

Компактни, надеждни и лесни за използване. Optidrive E3 комбинира иновативна технология, надеждност, здравина и лекота на използване в компактен IP20 и IP66 корпус

Продукти

Invertek Optidrive E3 Single Phase

Invertek Optidrive Elevator

Invertek Optidrive Eco

Invertek Optidrive P2