Продукти

INVERTEK OPTIDRIVE E3

Иновативна технология, надеждност, здравина и лекота на използване.

INVERTEK OPTIDRIVE E3 SINGLE PHASE

Задвижване с променлива скорост за маломощни еднофазни двигатели.

INVERTEK OPTIDRIVE ELEVATOR

Похдодящи за редукторни и безредукторни подемни системи.

INVERTEK OPTIDRIVE ECO

Инвертори, предназначени специално за ОВК системи.

Invertek Optidrive P2

Мощно изпълнение за разширено управление на двигатели.