Политика за поверителност

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

ВЕМ Сервиз и инжинеринг осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) ВЕМ Сервиз и инжинеринг събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
абониране за статии, публикувани в Блога на ВЕМ Сервиз и инжинеринг;
оставяне на коментари под статии, публикувани в Блога на ВЕМ Сервиз и инжинеринг;
абониране за информационен бюлетин.
(2) ВЕМ Сервиз и инжинеринг спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ВЕМ Сервиз и инжинеринг?
Чл. 2. (1) ВЕМ Сервиз и инжинеринг извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
Абонамент за получаване на статии от Блога на ВЕМ Сервиз и инжинеринг – целта на тази операция е изпращането на статии и материали, публикувани в нашия блог, при изразено от Вас желание;
Администриране на коментари под статии от Блога на ВЕМ Сервиз и инжинеринг – целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят да изразят своето мнение във връзка с публикуван материал или статия, да оставят коментар.
(2) ВЕМ Сервиз и инжинеринг обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и електронна поща)

ЦЕЛ, ЗА КОЯТО СЕ СЪБИРАТ ДАННИТЕ:
1) Регистрация на потребител;
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Лични данни за потребителите на Блога на ВЕМ Сервиз и инжинеринг (имена и имейл)
Цел, за която се събират данните: 1) Абониране за получаване на статии и материали от Блога на ВЕМ Сервиз и инжинеринг и 2) Оставяне на коментари под статии и материали от Блога.
Основание за обработка на личните Ви данни – Вашите лични данни се обработват на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(3) ВЕМ Сервиз и инжинеринг не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от ВЕМ Сервиз и инжинеринг от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(6) Дружеството не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Чл. 3. (1) ВЕМ Сервиз и инжинеринг съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, ВЕМ Сервиз и инжинеринг полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) ВЕМ Сервиз и инжинеринг Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ВЕМ Сервиз и инжинеринг или друго.

(3) ВЕМ Сервиз и инжинеринг съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.

(4) ВЕМ Сервиз и инжинеринг съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
Чл. 4. (1) ВЕМ Сервиз и инжинеринг може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) ВЕМ Сервиз и инжинеринг Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез писмено искане в свободен текст или чрез автоматичната система на доставчика за изпращане на новинарски бюлетин.

(2) ВЕМ Сервиз и инжинеринг може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

ПРАВО НА ДОСТЪП
Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от ВЕМ Сервиз и инжинеринг потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) ВЕМ Сервиз и инжинеринг Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ВЕМ Сервиз и инжинеринг си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до ВЕМ Сервиз и инжинеринг.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)
Чл. 8.(1) Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ВЕМ Сервиз и инжинеринг има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ВЕМ Сервиз и инжинеринг;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) ВЕМ Сервиз и инжинеринг не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) ВЕМ Сервиз и инжинеринг не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ
Чл. 9. Вие имате право да изискате от ВЕМ Сервиз и инжинеринг да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ВЕМ Сервиз и инжинеринг да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
ВЕМ Сервиз и инжинеринг не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ВЕМ Сервиз и инжинеринг имат преимущество пред Вашите интереси.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ
Чл. 10. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ВЕМ Сервиз и инжинеринг, директно с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от ВЕМ Сервиз и инжинеринг директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 11. Вие можете да поискате от ВЕМ Сервиз и инжинеринг да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ВЕМ Сервиз и инжинеринг може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ВЕМ Сервиз и инжинеринг, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Чл. 13. (1) Ако ВЕМ Сервиз и инжинеринг установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ВЕМ Сервиз и инжинеринг не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 15. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 16. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 17(1). Когато възлагате на ВЕМ Сервиз и инжинеринг да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, ВЕМ Сервиз и инжинеринг действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, ВЕМ Сервиз и инжинеринг действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. ВЕМ Сервиз и инжинеринг няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай ВЕМ Сервиз и инжинеринг няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ВЕМ Сервиз и инжинеринг в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 07.02.2023 г.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIE POLICY)
Сайтът на ВЕМ Сервиз и инжинеринг използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 24 месеца.

Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да пишете коментари, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.